Notifee

Zaoberáme sa vývojom mobilných aplikácií pre Android a iOS

Webové notifikácie

Čo sú webové notifikácie? Samotné slovo "notifikácia" je synonymom pre oznámenie či upozornenie. V súčasnej dobe ich rozosielajú mobilné aplikácie do chytrých telefónov, avšak existujú aj webové notifikácie, ktoré sa rozosielajú prostredníctvom internetu. Väčšinou sú notifikácie krátke textové alebo multimediálne správy, ktoré si kladú za cieľ užívateľa alebo občana informovať o aktuálnych udalostiach či o zľavách alebo akciách.

Bez internetu by sme si pravdepodobne nevedeli predstaviť deň. Našej závislosti na internete dnes využili predovšetkým majitelia webových stránok, starostovia miest a obcí či prevádzkovatelia e-shopov. Práve tí v nás vzbudzujú pomocou webových notifikácií aktivitu a naopak zabijú náš nezáujem. Vôbec prvé webové notifikácie boli predstavené v prehliadači Chrome, ktorý aktívne využíva aj dnes mnoho z nás. Stalo sa tak roku 2015, kedy bolo oznámenie posielané aj potom, čo používateľ webovú stránku opustil. Keď Chrome pred piatimi rokmi webovú notifikáciu predstavil, razom notifikácie začali používať firmy, vydavatelia aj obce a mestá, ktoré dodnes používajú notifikácie potrebné na informovanie občanov v čase krízovej situácie, teda v čase povodní, karantény či znečisteného ovzdušia.

Aké sú výhody webových push notifikácií?

Ešte donedávna sa mnohí ľudia domnievali, že push notifikácie môžu využívať iba firmy alebo e-shopy. Lenže tak to už nie je. Dnes môžu využívať pripomienky na webe prakticky všetci – aj obce a mestá, ktoré týmto zavčasu a rýchlo informujú svojich občanov o aktuálnom dianí. Najčastejšie ich však napriek tomu využívajú internetové obchody, ale aj weby zamerané na predpoveď počasia.

Nemôžeme sa diviť tak veľkej popularite oznámenia na webovej stránke, ukrývajú v sebe množstvo výhod. Okrem toho, že vzbudzujú v používateľoch, občanoch a zákazníkoch záujem a zabíja neaktivitu, ako už bolo spomenuté, vedia toho oveľa viac. K ďalším výhodám push notifikácií patria:

Prečo používať webové notifikácie?

Možno si hovoríte, že push notifikácie sú len otravné upozornenia na webovej stránke, ktorá človek onedlho zruší. Lenže stále je to mocný marketingový nástroj, ktorý prinesie vytúžené ovocie. Navyše treba brať do úvahy to, že notifikácie vyžadujú potvrdenie odberu, teda tým príjemca potvrdí to, že naozaj má záujem odoberať novinky.

Webové push notifikácie sú dnes kľúčové. Mnoho tých, ktorí ich aktívne využívajú vo svoj prospech, sú toho názoru, že razom odpadla nutnosť mať vlastnú mobilnú aplikáciu. Notifikácia povzbudí človeka k činnosti, ktorý razom vykoná objednávku, čím dôjde k zvýšeniu ziskov. V prípade online magazínov dôjde k zvýšeniu návštevnosti aj k nárastu fanúšikov.

Krízové ​​notifikácie

Už bolo spomenuté, že notifikácie využívajú aktívne aj mestá a obce, a to najmä na mimoriadne hlásenie. Hlásenie mimoriadnych udalosti možno rozdeliť na krízové ​​situácie a mimoriadne udalosti. Zatiaľ čo do mimoriadnych udalostí spadajú napríklad havárie, ktoré môžu ohroziť zdravie, život alebo majetok občanov, pod krízovými situáciami nájdeme udalosti, v dôsledkoch ktorých je vyhlásený krízový stav.

V praxi to znamená, že sa notifikácie rozosielajú predovšetkým v prípade povodní, smogu, kedy unikli splodiny do ovzdušia, alebo pri požiaroch. Taktiež sa týmto spôsobom informujú občania o vírusovom ohrození, ako je koronavírus, ďalej o nutnosti zostávať v karanténe či o neprejazdnosti mesta alebo obce. Krízové ​​notifikácie sú rozosielané aj v prípade, že dôjde k úniku nebezpečných chemických látok s toxickými vlastnosťami alebo že dôjde k výpadku prúdu z dôvodu nehody alebo opravy elektrickej siete.

Ako vyzerajú webové notifikácie

notifikacenotifikacenotifikace

Vaše webové notifikácie v náhľade pre Apple, Android a Windows.

Chcete tiež posielať webové notifikácie? Napíšte nám my sa vám ozveme.

Pre koho sme vytvorili webové notifikácie?