Notifee

Zaoberáme sa vývojom mobilných aplikácií pre Android a iOS

Náhrady a zrušenie rezervácie

Posledná aktualizácia: 19.6.2023

Náhrady a zrušenie rezervácie

Dodržiavame prísne zásady vrátenia peňazí, aby sa naši zákazníci cítili privilegovaní, pokiaľ ide o ich spojenie s nami. Prečítajte si prosím usmernenia, ktorými sa riadi naša politika vrátenia peňazí.

1. Ak chcete zrušiť svoj účet, oznámte nám to najneskôr 15 dní pred koncom obdobia (e-mailom na adresu info@notifee.sk) . Po zrušení budú vaše údaje z našich serverov vymazané. Keďže vymazanie všetkých údajov je konečné, uistite sa, prosím, že si pred zrušením účtu skutočne želáte zrušiť svoj účet.
2. Vaše predplatné sa automaticky obnoví na konci každého mesiaca
3. Úroveň našich služieb môžete kedykoľvek počas ich používania zvýšiť alebo znížiť, ale v takom prípade vám spoločnosť Notifee.com nevráti žiadne poplatky.
4. Ak prestanete používať naše služby medzi jednotlivými obdobiami, nevrátime vám žiadne poplatky, ktoré ste zaplatili za zostávajúce obdobie.
5. Vyhradzujeme si právo kedykoľvek zmeniť alebo ukončiť poskytovanie služieb Notifee.cz z akéhokoľvek dôvodu a bez predchádzajúceho upozornenia.
6. Podvodné konanie: V prípade, že ste sa rozhodli pre podvodné konanie, je potrebné, aby ste si ho vyskúšali.
7. Poznámka: Žiadne náhrady sa neposkytujú, a to ani v prípade, že zrušíte svoj plán v polovici mesiaca.

7-dňové zrušenie bez záväzkov

Spoločnosť Notifee.cz s.r.o. ponúka firmám službu 7-dňového nezáväzného storna. Nezáväzné zrušenie začína plynúť okamžite po aktivácii účtu. Sedemdňová lehota na nezáväzné zrušenie sa vzťahuje len na nových zákazníkov a nevzťahuje sa na existujúcich zákazníkov, ktorí majú predplatený paušál. Spoločnosť Notifee.com LLC tiež nebude rešpektovať bezplatné skúšobné obdobie pre zákazníkov, ktorí boli kedysi platiacimi predplatiteľmi, zrušili svoje predplatné a potom sa rozhodli obnoviť svoje predplatné spoločnosti Notifee.com LLC.
Kedykoľvek počas 7-dňového obdobia môže potenciálny predplatiteľ (zákazník) zrušiť svoj účet a bude mu vrátená celá suma s malým servisným poplatkom.
Ak chcete pokračovať v používaní služby po uplynutí 7-dňovej nezáväznej lehoty na zrušenie, budete automaticky zaradení do platobného plánu, ktorý ste si pôvodne vybrali pri nákupe z viacerých možností, aby ste si mohli vybrať mesačné platby alebo získať zľavu zaplatením polročnej alebo celoročnej služby.
Pravidlá mesačnej fakturácie, zrušenia a vrátenia peňazí
Notifee.cz s.r.o. vystavuje faktúry a vyberá platby za celý mesiac používania služby. Všetky poskytnuté služby sú nevratné. Keď si zákazník vyberie predplatný plán a poskytne fakturačné údaje, spoločnosť Notifee.cz s.r.o. mu po potvrdení registrácie zaúčtuje sumu podľa plánu s prvou platbou.

Všetky mesačné predplatné sa automaticky obnovujú v deň splatnosti na základe dátumu nákupu, kým nie sú oficiálne písomne zrušené. Zákazníci môžu službu kedykoľvek zrušiť zaslaním výpovede na adresu: info@notifee.sk.
Zákazníci dostanú od spoločnosti Notifee.cz s.r.o. e-mail s potvrdením, že ich predplatné služby bolo zrušené.
Dôležité: Pri zrušení služby nebudú zákazníkovi vrátené žiadne peniaze ani dobropisy za čiastočný mesiac služby.
Zákazníci majú možnosť kedykoľvek zvýšiť alebo znížiť svoj plán predplatného služieb. V prípade akéhokoľvek zvýšenia alebo zníženia predplatného musí zákazník napísať na adresu info@notifee.sk.
Zvolenému spôsobu fakturácie bude v nasledujúcom fakturačnom cykle automaticky účtovaná nová sadzba predplatného.
V prípade zníženia úrovne predplatného spoločnosť Notifee.cz s.r.o. nevracia peniaze ani neposkytuje kredity za čiastkové mesiace služby.
Notifee.cz s.r.o. si vyhradzuje právo odmietnuť/zrušiť predplatné ktorejkoľvek zo služieb zakúpených na www.notifee.sk.
Tieto vyššie uvedené zásady sa vzťahujú na všetky služby uvedené na webovej stránke Notifee.cz, pokiaľ nie je v príslušných programových materiáloch uvedené inak.