Notifee

Zaoberáme sa vývojom mobilných aplikácií pre Android a iOS

GDPR

Posledná aktualizácia: 19.6.2023

Čo je GDPR?

GDPR (General Data Protection Regulation) je nové nariadenie EÚ, ktoré nahradí smernicu EÚ o ochrane údajov z roku 1995 a výrazne zvýši ochranu osobných údajov občanov EÚ a sprísni povinnosti organizácií, ktoré zhromažďujú alebo spracúvajú osobné údaje. Nariadenie nadobudne účinnosť 25. mája 2018.

Vzťahuje sa na mňa nariadenie GDPR?

Zatiaľ čo existujúce právne predpisy EÚ (smernica EÚ o ochrane údajov z roku 1995) upravujú subjekty v rámci EÚ, územná pôsobnosť GDPR je oveľa širšia, pretože sa bude vzťahovať aj na podniky mimo EÚ, ktoré:
(a) predávajú svoje výrobky osobám v EÚ alebo ktoré
(b) monitorujú správanie osôb v EÚ.
Inými slovami, aj keď máte sídlo mimo EÚ, ale kontrolujete alebo spracúvate údaje občanov EÚ, bude sa na vás vzťahovať nariadenie GDPR.
Spoločnosť Notifee.cz s.r.o. sa plne zaväzuje dodržiavať GDPR. Duch GDPR je priamo v súlade s našimi základnými hodnotami ochrany súkromia a práv zákazníkov na ich vlastné údaje. Od mája 2020 je spoločnosť Notifee.cz s.r.o. v súlade s GDPR, rovnako ako naši partneri.

Funkcie produktu zamerané na súlad s GDPR

Náš tím vytvoril funkcie potrebné na to, aby sme my aj naši zákazníci boli v súlade s nariadením GDPR. Notifee.cz s.r.o. už poskytuje nasledujúce funkcie zamerané na ochranu údajov a súkromia:

Anonymizácia IP adresy:
Notifee.cz s.r.o. v predvolenom nastavení zachytáva iba prvé tri oktety IP adresy, aby sa zabezpečila úplná anonymita týchto adries.
Súhlas.

Údaje o účastníkovi:
Po udelení súhlasu s prijímaním oznámení služba push oznámení prehliadača vytvorí náhodne vygenerované ID účastníka. Toto ID nemožno použiť na identifikáciu konkrétnej osoby.

Vymazanie údajov:
Spoločnosť Notifee.cz s.r.o. automaticky vymazáva údaje na koncových bodoch, ktorých platnosť vypršala, a zákazníci majú plnú kontrolu nad svojimi údajmi. Môžu sa kedykoľvek odhlásiť zo svojho prehliadača a ich údaje by boli z našich systémov vymazané.

Uchovávanie údajov:
Naši používatelia môžu využívať funkcie účtu na vymazanie alebo aktualizáciu svojich údajov. Skrátili sme tiež dobu uchovávania vymazaných údajov na 90 dní.

Nové funkcie:
Granulárna kontrola nad zhromaždenými údajmi účastníkov prostredníctvom nastavení ochrany osobných údajov.
Umožnenie účastníkom uplatniť svoje práva týkajúce sa ich osobných údajov uložených na serveroch spoločnosti Notifee.com Ltd. pomocou predvolieb oznámení:
Právo na prístup k osobným údajom
Právo na vymazanie (akýchkoľvek) osobných údajov
Právo na odvolanie súhlasu
Túto stránku budeme aktualizovať o plán zmien a informácie o tom, ako ich môžete využiť, aby ste splnili požiadavky GDPR.

Máte otázky?
Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa nariadenia GDPR, neváhajte nás kontaktovať - radi sa s vami o tom porozprávame. Môžete nás kontaktovať aj e-mailom na adrese info@notifee.sk.